Najważniejsze przepisy dotyczące podziału na pokoje i mikrokawalerki — edycja II