Zamówienie

[woocommerce_checkout]

„Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych będzie IMPRO Sp. z o.o., ul. Rysownicza 36/36, 91-855 Łódź, NIP: 726-266-02-96, e-mail: biuro@impro.biz.pl. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, którą zawierasz z administratorem poprzez złożenie zamówienia, w tym również w celu wystawienia faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez administratora. Będziesz mieć prawo żądać od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Ponadto, będziesz mieć prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.”